Dansk Brodag 2004

Dansk Brodag 2001

 

 

Dansk Brodag 2001 blev afholdt den 28. marts 2001 på Hotel H.C.Andersen i Odense.

 

Dagens indleder:         Arne Melchior, MF, Formand for Folketingets Trafikudvalg

 

Formiddagens tema:   Skal man udføre forebyggende vedligehold
                                       eller gennemgribende reparationer?

 

 

Formiddagens præsentationer:

(hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne)

 

Riv ned, byg op eller reparer – den optimale strategi?

v/Christian Munch-Petersen, Teknologisk Institut, Beton

 

Fugtisolering af betonbroer eller ej?

Gennemgang af Vejdirektoratets seneste rapport om emnet.

v/Erik Stoltzner, Vejdirektoratet.

 

Erfaringer med uisolerede betonbroer.

v/Karsten Petersen, Otto Christiansen & Kaj Sørensen a/s.

 

Erfaringer med kantbjælkeelementer og in-situ-støbte kantbjælker.

v/Henning Pedersen, COWI.

 

Maling af stålkonstruktioner – skal man pletmale eller ommale totalt?

v/Knud V. Christensen, Banestyrelsen

 

Katodisk beskyttelse af betonkonstruktioner – et godt alternativ til en gennemgribende reparation?

v/Ole Viggo Andersen, Niras

 

Intelligente broer – automatisk overvågning af broer til bestemmelse af det optimale reparationstidspunkt.

v/Per Goltermann, RAMBØLL.

 

 

Eftermiddagens præsentationer:

(hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne)

 

Storebæltsbroen – Hvad er der specielt ved drift og vedligehold af store infrastrukturprojekter?

v/Ernst Lauersen, Sund & Bælt.

 

Udførelsen af den berømte Millenium Bridge i London.

v/Lasse Løvgren, Monberg & Thorsen A/S

 

Når tiden er vigtig…. Erfaringer med indskubning og indrulning af broer under jernbaner i drift.

v/Søren G. Nielsen, Carl Bro as

 

Nye vejregler.

v/Jørn Lauridsen, Formand for Projektgruppe 4, Broteknik, Vejdirektoratet.

 

Broer i Tyskland, anlæg, drift og reparationer – Principper og idéer.

v/Klaus Gehrlicher, det Tyske Trafikministerium (Foredraget holdes på dansk)

 

Tacoma Narrows broen – Hvorfor faldt den sammen. Hvad kan vi lære?

v/Allan Larsen, COWI.

 

 

 

 

Antal deltagere: 228

 

 

Ordstyrere, formiddag:

      Otto Bach Ulstrup, Banestyrelsen

Ordstyrere, eftermiddag:

      Poul Hededal, Rambøll

 

 

 

Ajourført: 2005-02-05/SGN