Dansk Brodag 2004

Dansk Brodag 2004

 

 

Dansk Brodag 2004 blev afholdt den 30. marts 2004 på HCA KongresCenter i Odense.

 

Dagens indleder:         Morten Stræde, Billedhugger, Professor ved Kunstakademiet, Kbh.

 

Formiddagens tema:   Fodgængerbroer i det offentlige rum

Temaet – fodgængerbroer – er valgt for at fokuserer på de nyeste trends inden for brobygningen. Typisk testes anvendelsen af nye materialer, udførelsesmetoder og arkitektoniske virkemidler ved fodgængerbroer før de overføres til vej- og banebærende broer.

Holdninger og ideer til arkitektoniske attraktive broer i byrum vil blive gennemgået ligesom temaet vil blive belyst dels ved en gennemgang af nogle nye spændende danske fodgængerbroer. Endeligt vil der blive peget på svingningsproblemer ved nutidens slanke brokonstruktioner.

 

 

Formiddagens præsentationer:

(hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne)

 

Avancerede og trendsættende fodgængerbroer i udlandet.

Med baggrund i verdensomspændende state-of-the-art konkurrence omkring design, projektering og udførelse af fodgængerbroer ultimo 2002 vil der blive præsenteret en kavalkade af nogle af de sidste 5 års mest spændende fodgængerbroer.

v/John Bjerrum, Fagkoordinator-Broer, Vejdirektoratet.

 

Broer i byrum

Broer bidrager til at skabe et arkitektonisk og attraktivt byrum. Belyst ved eksempler præsenteres generelle holdninger og ideer til broer som byelementer og specifikt fremhæves de erfaringer, som er opnået i bl.a. Ørestaden på Amager og som 1. prisvinder af et antal arkitektkonkurrencer med broer i byrum.

V/Peter Leuchsenring, Arkitekt maa, Partner, KHR-arkitekter.

 

Udfordrende broer i Tuborg Nord, København.

Broer spiller en betydelig rolle i omdannelsen af området ved Tuborg Nord fra havne- og industri-område til mondænt kontor- og boligområde. Tre attraktive broløsninger (Hollandsk klapbrotype, selvforankret buebro og stress-ribbon bro) præsenteres med fokus på de ingeniørmæssige problemstillinger og broernes arkitektoniske integration.

V/Erik Skettrup, Chefkonsulent – Broer, RAMBØLL

 

Hængebroer over Skjern Å – Hvordan egetømmer til fregatmaster endte som pyloner!

I forbindelse med afslutningen af Skjern Å naturgenopretningsprojektet har Skov- og Naturstyrelsen etableret to 55 m lange hængebroer for fodgængere. Broerne er udført af egetømmer fra Fregatskoven, der blev plantet efter slaget på Reden i 1807 for at sikre fremtidigt tømmer til flåden. Væsentlige problemstillinger i projektet har været kabelstatik, træartsvalg og konstruktiv træbeskyttelse.

V/Jens Christoffersen, Projektchef, COWI.

 

Konkurrencedygtige og vedligeholdelsesfrie broer i Cor-Ten stål.

I forbindelse med anlæg af Ringboulevarden i Randers blev det besluttet at afprøve nogle nye designelementer for udstyr langs vejen, herunder stibroer. Med æstetisk bistand af billedhugger Erik Heide blev der udviklet et konkurrencedygtigt og vedligeholdelsesfrit stibrokoncept baseret på anvendelse af Cor-Ten stål. Konceptet er videreudviklet til anvendelse ved en stibro ved Hørsholm Midtpunkt i Nordsjælland.

V/Niels Jørgen Gimsing, Professor, DTU.

 

 

Eftermiddagens præsentationer:

(hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne)

 

Brosituationen i Sverige.

Med baggrund i en udfordrende natur og et areal 10 gange større end Danmark, præsenteres brosituationen i Sverige. Der gives et overblik over løbende og kommende investeringer. Desuden redegøres der for administration, økonomi, tilstand og tekniske udfordringer omkring driften af den eksisterende bromasse.

V/Lennart Lindblad, Civilingenjör, Näringslivets transporter, Vegvärket, Borlänge.

 

Svingningsdæmpning af slanke broer.

Lette materialer og innovative slanke konstruktionstyper resulterer i konstruktioner med en lav dæmpning og lave egenfrekvenser, som fodgængere kan anslå og dermed skabe resonans. Hvordan opstår uacceptable svingninger forårsaget af fodgængere og hvorfor kan det gå helt galt, når gangbroer belastes med menneskemylder? Hvordan sikres vibrationskomforten?

V/Frederic Sebastian Collette, Civilingeniør Ph.D, COWI.

 

Når alvorlige revner overses, revner budgettet!

Erfaringer omkring reparation af skader i betonbroer.

Man skal udføre et godt og gennemgribende eftersyn af det skadede bygværk før man starter reparationen! Med henvisning til nogle aktuelle reparationsarbejder gennemgås Vejdirektoratets erfaringer og vurderinger omkring omfanget af forundersøgelser forud for igangsættelsen af et reparationsarbejde med henblik på at undgå fejlagtige konklusioner eller ubehagelige økonomiske overraskelser.

V/Carsten Henriksen, Eftersynsingeniør, Vejdirektoratet.

 

Hvor satte dansk brobygning nye rekorder?

Hvordan blev der skabt nye landvindinger i dansk brobygning?

Med baggrund i en ny bog med titlen: ”Danske bygningsingeniørers virke” vil der blive sat fokus på de tekniske landvindinger i dansk brobygning gennem de seneste 75 år. Bogen er udgivet af Dansk Selskab for Bygningsstatik og er dermed samtidig en beskrivelse af selskabets historie og de ledende ingeniører, som har skabt historien.

V/Rasmus Ingomar Petersen, Civilingeniør, RAMBØLL.

 

På hvilke måder har dansk brobygning præget den internationale brobygning og resulteret i opgaver til danske virksomheder?

Med udgangspunkt i de store brobygningsperioder i Danmark fra 1930erne og frem vil det blive fremhævet, hvordan danske erfaringer har givet genlyd i den store verden og resulteret i en række arbejder, som danske broeksperter har udført herunder de seneste opgaver i bl.a. Kina, Korea, Sydafrika og Chile.

V/Anton Petersen, Divisionsdirektør, COWI.

 

 

 

 

Antal deltagere: 2XX

 

 

Ordstyrere, formiddag:

      Otto Bach Ulstrup, Systemansvarlig Bro- og tunnelteknik, Banedanmark

      Arne Mølgaard, Afdelingsleder, Vejle Kommune

Ordstyrere, eftermiddag:

      Ib Enevoldsen, Afdelingsleder - Broer, Rambøll

      Karsten Petersen, Ingeniør, Otto Christensen & Kaj Sørensen

 

 

Ajourført: 2005-02-01/SGN