Dansk Brodag

Dansk Brodag 2006

 

 

Dansk Brodag 2006 blev afholdt den 28. marts 2006 på Hotel H.C.Andersen i Odense.

 

Dagens indleder:         Lars Pallesen, rektor, Danmarks Tekniske Universitet

 

Formiddagens tema:            Materialer og metoder

 

 

Formiddagens præsentationer:

(Hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne.
Der er link til selve præsentationen efter foredragholderens navn)

 

Glasfiberarmeret polyester til brobyggeri

Kan man bygge broer af "plast"? Spørgsmålet besvares med henvisning til materialets fordele og evt. ulemper samt priser og miljøforhold i forhold til traditionelle materialer.

v/ Tage Frank Jensen, Fiberline Composites A/S                                              se præsentationen (3,6 MB)

 

Nye materialer til armering af betonbroer

Foredraget omhandler først og fremmest forstærkning af broer med fiberkompositter - den dominerende fiber er kulfiber. De første anvendelser skete i Japan sidst i 1990’erne, mens teknikken i dag bruges i hele verden. Mest almindelig er forstærkning af betonbroer, men også stål- og træbroer er blevet forstærket med kompositmaterialer. Forstærkning sker primært ved brug af væv, laminat eller stænger som limes i betonens dæklag.

Professor, Dr. Tech. Björn Täljsten, Danmarks Tekniske Universitet                             se præsentationen (31,7 MB)

 

Nyt om spændkabler – nationalt og internationalt

Der gives en status for anvendelsen af forspænding (efterspænding!) i broer – i Danmark og internationalt. Der ses på hvilken teknik, der benyttes forskellige steder i verden – herunder ekstern forspænding - og hvordan udviklingstendenserne ser ud. Fremtidsperspektiverne i anvendelsen beskrives med udgangspunkt i den europæiske godkendelse ETAG.

Bjarne Landgrebe, Direktør, Skandinavisk Spændbeton A/S                                se præsentationen (17,4 MB)

 

Højstyrkebeton sandwichkonstruktioner til brodæk

Foredraget omhandler teknologien bag højstyrkebeton med fokus på anvendelsen i kombination med andre materialer som stål, træ og karbon: sandwich-konstruktioner. Der behandles både nybyggeri og rehabilitering af eksisterende konstruktioner, herunder forstærkning af ståldæk.

Bo Serwin, Contec ApS                                                                                   se præsentationen (23,5 MB)

 

Stål-beton kompositbroer – få i Danmark – mange ude

Broløsningen med anvendelse af store ståldragere i samvirke med et betonbrodæk er ikke ukendt i Danmark, men næsten ikke anvendt.

Med udgangspunkt i projekteringen af store infrastrukturanlæg i UK med stor anvendelse af denne brotype kommer præsentationen bl.a. ind på historik, principper, udførelsesmetoder og anlægs­mæssige fordele.

v/ Martin Kjær, Carl Bro as                                                                               se præsentationen (12,9 MB)

 

 

Eftermiddagens præsentationer:

(hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne)

 

Uddeling af Dansk Bro- og tunnelpris

Som repræsentant for Nordisk Vejteknisk Forbunds danske udvalg 32 “Broer og tunneler” uddelte Bjarne Landgrebe, Skandinavisk Spænd-beton igen i år Dansk Bro- og tunnelpris.

 

Brosituationen i Finland

I år står præsentationen af brosituationen i Finland for tur. Præsentationen giver et indblik i tilstanden med præsentation af den vedligeholdelsesmæssige situation og administration. Ligeledes omtales organisatoriske aspekter og de seneste nye vejprojekter, hvor der bl.a. er anvendt OPP som udbudsform.

v/ Matti Piispanen, Head of bridges, Finish Road Administration                                se præsentationen (1,3 MB)

 

Fra Lillebælt til Messina

Projekteringen af verdens største hængebro med det imponerende frie spænd på 3,3 km forventes at blive igangsat primo 2006. Erfaringerne fra de danske projekter er en del af forudsætningerne for dette usædvanlige projekt.

v/ Lars Hauge, Cowi                                                                                              se præsentationen (2,0 MB)

 

Hvor går broerne hen?

Den 1. januar 2007 træder den nye kommunalreform i kraft, og mange broer rundt i landet får nye ejere. I mange kommuner, selv store, har broer ikke været et opprioriteret område. Ikke fordi det ikke er et vigtigt område, men fordi der har manglet medarbejdere med ekspertisen. Mange kommuner har derfor benyttet sig af rådgivere. Amterne har derimod 1-2 eksperter på området, men jo ikke nok til, at der bliver eksperter i alle de ny kommuner, så også i fremtiden skal der bruges rådgivere til broerne.

Emnet vil blive belyst ud fra de overvejelser, der gøres i forbindelse med arbejdet frem mod NY Frederikshavn kommune.

v/ Jane Olesen, formand for Kommunal Vejteknisk Forening                                se præsentationen (0,9 MB)

 

Forsegling af revner på Storebæltsbroens ankerblokke

Foredraget beskriver hvorfor og hvordan man udstøber 70 mm profileret beton og udlægger 8 mm akrylbelægning på ankerblokkenes overside; et areal, som svarer til en international fodboldbane!

v/ Ernst Laursen, Storebæltsforbindelsen                                                          se præsentationen (2,6 MB)

 

Victoria Falls Bridge – still going strong

Victoria Falls Bridge på grænsen mellem Zambia og Zimbabwe er 100 år gammel, og den skal nok holde de næste 100 også. Det viser de eftersyn og bæreevneberegninger som Rambøll har udført. Foredraget indeholder en præsentation af projektet med skyldig hensyntagen til broens sceniske placering og unikke historie

Bjørn Lassen, Chefkonsulent, Rambøll                                                              se præsentationen (8,0 MB)

 

 

 

 

Antal deltagere: 248

 

 

Ordstyrere, formiddag:

      Ib Enevoldsen, Rambøll

      Karsten Petersen, Otto Christensen & Kaj Sørensen

Ordstyrere, eftermiddag:

      John Bjerrum, Vejdirektoratet

      Jens Sandager, Cowi

 

 

 

Ajourført: 2006-04-08/SGN