Dansk Brodag

Dansk Brodag 2008

 

 

Dansk Brodag 2008 blev afholdt den 1. april 2008 på Hotel H.C.A. i Odense.

 

Dagens indleder:         Birgit Aagard-Svendsen,
formand for Infrastukturkommisionen

 

Formiddagens tema:            Modernisering af infrastrukturen

 

 

Hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne.
Der er link til selve præsentationen efter foredragsholderens navn.

 

Formiddagens præsentationer:

 

Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år?

Efter opbygning af et meget stort efterslæb på vedligeholdelsen af jernbanen foreligger nu en trafikaftale, der giver Banedanmark mulighed for at arbejde med indhentning af dette. Hvordan gribes – for broerne - denne opgave an: Strategi og udvælgelse af bygværker, trafikale forhold m.m., herunder forhold som geografi, pakkeudbud og partnering vil blive berørt.

v/ Kim Andersen, Banedanmark                                           se præsentationen

 

Infrastruktur i Århus – planer og visioner

I Århus har man både planer og visioner for infrastrukturen – og de føres ud i livet. Indlægget berører mål og midler for disse og kommer bl.a. ind på ”Århus Havnespor”, ”Marselistunnelen” og ”De bynære Havnearealer”, projekter som alle indeholder spændende bro- og tunnelkonstruktioner.

v/ Gøsta Knudsen, Århus Kommune                                      se præsentationen

 

Brug af trafiksimulering til planlægning af broarbejde

Trafiksimulering er gennem de sidste 5-6 år anvendt i Danmark og har haft stor succes. Værktøjet anvendes til analyser af alle former for trafikanlæg, herunder også planlægning af trafikafviklingen ved brovedligeholdsarbejder. I foredraget vil fordelene blive præsenteret, og der vises eksempler fra aktuelle anvendelser ved broarbejder.

v/ Rasmus N. Albrink, Rambøll Nyvig A/S                                     se præsentationen

 

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

I forbindelse men udvidelse af motorring M3 var det - af hensyn til frihøjden under en bro – nødvendigt at ophænge forskallingen i en interimskonstruktion over broen.

v/ Thomas Nielsen, Pihl & Søn A/S                                        se præsentationen

 

 

Eftermiddagens præsentationer:

 

Uddeling af Dansk Bro- og tunnelpris

Som repræsentant for Nordisk Vejteknisk Forbunds danske udvalg 32 “Broer og tunneler” uddelte Bjarne Landgrebe, Skandinavisk Spændbeton igen i år Dansk Bro- og tunnelpris.

 

Sprængning – en hurtig og sikker fjernelse af eksist. broer

I forbindelse med ombygning af motorring M3 fra 4 til 6 spor, blev flere eksisterende broer fjernet bl.a. ved sprængning.

v/ Erik Chris Thyrring, CMP Nedrivning A/S                            

 

Termografi, ny metode til lokalisering af løse dæklag på broundersider

På en række broer er der på det seneste konstateret løse betondæklag på brodæksundersiderne. Den nye undersøgelsesmetode kan identificere disse områder med ganske stor nøjagtighed og uden at trafikken under broerne generes af undersøgelserne.

v/ Asger Knudsen, Rambøll A/S                                            se præsentationen

 

Stibro over Ågade, København

Indlægget vil omhandle nogle af de ingeniørmæssige udfordringer i projekterings-, fabrikations og montagefasen af en spektakulær 63 meter lang bro, som består af stålkassedæk båret af en skrå stålbue.

v/ Christian v Scholten, Niras                                                 se præsentationen

 

Bro- og dæmningskollaps efter skybrud

I august 2007 skete der en regnhændelse af usædvanlig voldsom intensitet i nærheden af Gråsten. Hændelsen er af DMI betegnet som en "konvektiv bombe" og betød at der over ca. 90 minutter faldt 140 - 150 mm regn. Regnhændelsens intensitet og varighed havde ødelæggende konsekvenser for bl.a. en af Banedanmarks broer, der fører Adsbøl Bæk under banen.

v/ Tom Serup Andersen, Banedanmark                                   se præsentationen

 

Hvor mange takter er der i en ”brosymfoni”?

I Norge er man ved at udvikle og patentere et brobygningskoncept for broer med lange spændvidder (1000 – 3000 meter), benævnt ”Brosymfonien”.

I konkurrence med en traditionel hængebro er konceptet for Brosymfonien bragt i forslag i forbindelse med et forprojekt til en ca. 1350 meter lang bro i Nordnorge kaldet Hålogalandsbroen.

Som indledning fortælles om brostedet samt forudsætningerne for forprojektet, hvorefter de to forslag, den traditionelle og ”symfonien” præsenteres.

Der afsluttes evt. med kommentarer vedrørende valg af løsning og det videre arbejde ved Hålogalandsbroen.

v/  Søren G. Nielsen, Grontmij | Carl Bro A/S (på afbud)           se præsentationen
    Lars Jensen, Cowi A/S og                                            se præsentationen
    Kristin Børresen, Aas Jacobsen AS, Norge                  se præsentationen

 

 

 

Antal deltagere: 236

 

 

Ordstyrere, formiddag:

      Jens Sandager, Cowi

      Peter Vilstrup, Jorton A/S

Ordstyrere, eftermiddag:

      Søren G. Nielsen, Grontmij | Carl Bro A/S

      Holger Duus, Sønderborg Kommune

 

 

Ajourført: 2008-04-07/SGN