Dansk Brodag

Dansk Brodag 2011

 

 

Dansk Brodag 2011 blev afholdt den 5. april 2011 på NYBORG STRAND.

 

Dagens indleder:          Nils Villemoes,
lektor ved Århus Universitet og flittig foredragsholder

 

Formiddagens tema:   For tiden er tiden vigtig - påvirker det broarbejderne?.

 

 

Hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne.
Der er link til selve præsentationen efter foredragsholderens navn.

 

Formiddagens præsentationer:

 

Et af Danmarkshistoriens største jernbanefornyelsesprojekter

Sikkerheden er den overordnede styrende parameter, når vedligeholdet af en bygværksmasse skal optimeres. Men hvordan sikres det, med begrænsede midler, at sikkerheden til stadighed er intakt på hver enkelt bro i en samlet bygværksmasse på flere tusinde bygværker?

Dan Ole Rysgaard, Banedanmark    se præsentationen

 

Broudskiftning på rekordtid, Skovdiget

Broen på den stærkt trafikerede Hillerødmotorvej er opført med en vest- og en østbro. Østbroer er tidligere totalrenoveret og det var bekosteligt. Vestbroen er nu udskiftet som alternativ, og dette er sket på blot 42 døgn.

Jesper Boilesen, Pihl & Søn    se præsentationen

 

OPP - Hvordan påvirker det designet - fremdriften af projektet

Kliplev - Sønderborg motorvejen er det første OPP vejprojekt i Danmark. Entreprenøren skal etablere motorvejen inkl. broer og vedligeholdelsen af anlægget i en længere årrække.
Foredraget vil indeholde problemstillinger vedrørende udførelsen af flere ens broer i samme entreprise samt andre anlægsrelevante opgaver med parallel fremdrift.

Wolf Semm, KMG-Strabag    se præsentationen

 

Hurtigere og sikrere brobyggeri.
Elementbro over eksisterende motorvej i drift

En ny overføring af Vesterled på M11 er designet og udført på utraditionel vis.

Morten Rasmussen, NCC, Beton og Råhus    se præsentationen

 

 

Eftermiddagens præsentationer:

 

Uddeling af Dansk Bro- og tunnelpris

Som repræsentant for Nordisk Vejteknisk Forbunds danske udvalg 32 "Broer og tunneler" uddelte Henrik Elgård Jensen Dansk Bro- og tunnelpris.

 

Accelereret omisolering af brodæk i Finland

Igangværende forskningsprojekt i Finland har ved 6 pilotprojekter eftervist, at det er muligt at foretage betonreparationer og omisolering med grunder, to lag membran og asfalt på et brodæk indenfor 1 til 2 uger. Forprøvning af materialer samt logistisk planlægning har sammen med udvikling af nye reparationsmørtler og testmetoder gjort dette muligt.

Torsten Lunabba, Destia Oy, Finland    se præsentationen

 

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg på AKR-skadet bro

En vejbro over Skovvejen skulle udskiftes grundet skader i brodækket fra alkalikiselreaktioner (AKR). Broen blev inden nedrivning anvendt til et kombineret fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg for at opnå erfaringer med metoder, der kan anvendes til vurdering af restbæreevnen i AKR-skadede broer. Det primære problem i bæreevnemæssig forstand er oftest risikoen for forskydnings- og gennemlokningsbrud.

Christian von Scholten, Niras    se præsentationen

 

Ny løftebro over Sødertälje Kanal, Stockholm

Den nye sporbærende bro over Södertälje Kanal erstatter en ca. 80 år gammel bro. Den ny bro er udformet som en løftebro med hovedfaget som et stålgitter og de 4 løftetårne med maskineri i indfarvet rød beton. I tillæg til den spændende udformning bød bl.a. topografi, jordbundsforhold og trafik på udfordringer i projektet.

Michael Thulstrup, MT Højgaard    se præsentationen

 

Reparationsarbejder på Langelandsbroen år 2008 til 2013 - set med entreprenørøjne

Et omfattende arbejde hvor virkelig mange af renoveringsarbejdernes facetter er i spil under specielle forhold.

Jess Thiel, Arkil Bro og Beton    se præsentationen

 

Nidzara i Afrika - en ung ingeniør får udfordringer

En udstationering til Etiopien i forbindelse med detailprojektering af en ny 265 km vejstrækning med en række brokonstruktioner byder på lidt at hvert for en ung ingeniør: teknisk, samarbejdsmæssigt og hvordan etableres en dagligdag i Etiopien for en ung, kvindelig broingeniør.

Nidzara Fazlic, Grontmij | Carl Bro A/S    se præsentationen

 

 

Antal deltagere: 403

 

 

Ordstyrere, formiddag:

      Jens Sandager, Cowi

      Holger Duus, Sønderborg Kommune

Ordstyrere, eftermiddag:

      Lars Thorbek, Rambøll

      Helle Smidt, Næstved Kommune

 

 

Ajourført: 2010-03-18/SGN