Dansk Brodag 2017

Dansk Brodag 2017

 

 

Dansk Brodag 2017 blev afholdt den 4. april 2017 på HCA HOTEL, Odense.

 

Dagens indleder:          John Nielsen,
Teamchef, F1-kommentator og Danmarks første Le Mans vinder

                                                                                        

Formiddagens tema:   Mennesker og broer”

 

 

Hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne.
Der er link til selve præsentationen efter foredragsholderens navn.

 

Formiddagens præsentationer:

 

Broer der inviterer til byliv og grøn transport

De seneste år har set en eksplosiv vækst i cykel- og gangbroer i København og ikke mindst brugen af disse. Broernes trafikale, arkitek­toniske og byrumsmæssige betydning tiltrækker opmærksomhed fra nær og fjern. Hør mere om hvordan broerne understøtter grøn transport, attraktive byrum med invitation til ophold og interaktion, og urban branding i en af verdens bedste cykelbyer.

v/ Marie Kåstrup, Københavns Kommune                             se præsentationen

 

Køge Nord Station.
En 225 m lang overdækket stibro / station – med Park & Ride faciliteter

Køge Nord Station er den eneste nye station på Højhastighedsprojektet København - Ringsted. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Banedanmark, DSB og Køge Kommune med henblik på at etablere en trafik "HUB" á la Høje Taastrup station i Køge mellem S-bane, Fjernbane og motorvej (M10). Projektet er derfor integreret med Park and Ride faciliteter på begge sider af motorvejen

v/ Jesper Henriksen, Dissing+Weitling                                  se præsentationen

 

Køge Station Perronbro. Nyt byrum over banen

Køge Station Perronbro udgør et vigtigt led i byudviklingen i det centrale Køge. Broen skaber en indbydende forbindelse henover den nuværende infrastruktur – til og fra den nye havnebebyggelse. Samtidig skaber perronbroen et indbydende byrum for lokalsamfundet, hvor folk – samtidig med at de kan gå til og fra de forskellige transportformer som tog, bil eller bus – kan tage ophold på broen.

v/ Jens Thorup Laursen, COWI                                             se præsentationen

 

Højbanebro til ny Metro

Metrolinjen bliver etableret som en afgrening af Cityringen mellem Østerport og Trianglen med stationerne Nordhavn og Orientkaj. Udover en højbanebro udføres også et stationsbyggeri som et integreret in-situ støbt bygværk med ståltagsoverdækning. Præsentationen vil gennemgå udførelsestakten og belyse særlige problemstillinger i forbindelse med at bygge i og nær det eksisterende havneområde her under udfordringerne med at ramme pæle i området.

v/ Henrik Elgaard Jensen, Rambøll Danmark                        se præsentationen

 

Eftermiddagens præsentationer:

 

Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris

Nordisk Vejforums danske udvalg “Broer og tunneler” uddeler Dansk Bro- og Tunnelpris.

 

Se projektet rejse sig fra mødebordet – 3D for alle

Formidling og visualisering af vore projekter har udviklet sig over tid fra særdeles teknisk tunge tegninger over perspektivtegninger til computer­visualiseringer. Tilgængelighed og formidling til bredere kredse end teknikere har understøttet udviklingen. Et af de nyere trin i denne udvikling er ”Augmentet Reality” – en metode, hvor projektet så at sige rejser sig fra bordpladen/tegningen som en tredimensional model, der individuelt kan betragtes fra alle vinkler.

v/ Alexander Skjøt Bennedsen, SWECO A/S                        se præsentationen

 

3D-projektering på banestrækningen Køge - Ringsted

3D-projektering af broer til den nye højhastighedsbane mellem Køge og Ringsted er gennemført med de særlige udfordringer, som skulle løses under tilbudsprojektering, detailprojektering og senere under udførelsen. Her tænkes især på valideringsproces og hensyntagen til den eksisterende motorvej og den eksisterende bane, som blev kontrolleret bl.a. med hjælp af 3D-værktøjer.

Der redegøres for de forskellige overvejelser, som er gjort under tilbuds­givningen, og de modifikationer, som er indført under detailprojek­teringen i samråd med entreprenøren, bygherren, validatorer og driftsansvarlige

v/ Per Skov Simonsen, COWI                                               se præsentationen

 

Fuldskala belastningsforsøg på eksisterende broer

I 2016 blev iværksat et forskningssamarbejde mellem Vejdirektoratet, COWI og DTU BYG, hvor der arbejdes på udviklingen af et nyt koncept til at teste eksisterende broers bæreevne.

Der er udført fuldskala belastningsforsøg på fire broer mellem Holstebro og Herning, der alle skulle nedrives i forbindelse med etableringen af den nye motorvej. Resultaterne af disse forsøg viste bæreevner, der var betydeligt større end de beregnede.

v/ Jacob W. Schmidt, DTU                                                   se præsentationen

 

Södra Marieholmsbron, Göteborg

Totalentreprisen, Södra Marieholmsbron, skal være med til at udbygge kapaciteten og øge driftsikkerheden for den stigende togtrafik over Göta­älven i Göteborg. I alt 1,5 km ny jernbane etableres, og det teknisk komplicerede projekt indbefatter både betonbroer og stålbroer, herunder en 400 tons svingbro.

v/ Andreas Lundsteen, MT Højgaard A/S                              se præsentationen

 

Den genfundne bro ved Gammelstrup

Den oprindelige jernbane mellem Vestbirk og Gammelstrup var smal­sporet, og da strækningen i 1929 blev opgraderet til normalspor, blev broen gemt i en dæmning. Broen blev opført i 1899, og var da Danmarks største jernbanebro. Simon Marsbøll og Tony Bygballe fra Horsens Kommune, Natur & Miljø brugte mange kræfter på at overtale kommunen til bruge ressourcer på at frilægge broen helt i forbindelse med et vandløbsprojekt. Den frigravede og istandsatte bro blev genindviet den 13/12/2014.

v/ Tony Bygballe, Horsens Kommune, Natur & Miljø              se præsentationen

 

 

Antal deltagere: 369

 

 

Ordstyrere, formiddag:

      Søren G. Nielsen, SWECO

      Jens Cordius, Ringkøbing-Skjern Kommune

 

Ordstyrere, eftermiddag:

      Rasmus Walter, Rambøll

      Kasper Find Rasmussen, Jorton

 

 

Ajourført: 2017-05-01 / SGN