Dansk Brodag 2019

Dansk Brodag 2019

 

 

Dansk Brodag 2019 blev afholdt den 2. april 2018 på Odeon, Odense.

 

Dagens indleder:          Johnny Haglund, fotograf,
”Mennesker og broer i ele verden”

                                                                                        

Formiddagens tema:   Antikt eller bare gammelt skrammel”

 

 

Hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne.
Der er link til selve præsentationen efter foredragsholderens navn.

 

Formiddagens præsentationer:

 

Tilstandsvurdering af alkalikiselskadede konstruktioner.
Nyt bilag til Eftersynsmanualen

I arbejdet frem mod at kunne bestemme en AKR-skadet betons styrkemæssige parametre og vurdere restbæreevne for en konstruktion har Vejdirektoratet og DTU udarbejdet et ny bilag til håndbogen ”Eftersyn af bygværker”. Bilaget giver klare retningslinjer for, hvordan eftersyn af AKR-ramte bygværker gennemføres, således at man på basis af entydige resultater kan fastlægge en videre strategi for bygværket.

v/ Lene Højris Jensen, Vejdirektoratet                                                        
se præsentationen

 

Forstærkning og reparation af Lindenborg Pæledæk

Ligesom mange af vores broer fra 1960erne og 1970erne er Lindenborg Pæledæk i Nordjylland AKR-skadet i et sådant omfang, at der nu udføres en omfattende renovering efter at bygværket ellers var nedrivningsdømt. Foredraget vil fokusere på bygværkets historik herunder diverse tilstandsundersøgelser, AKR-skader samt princip for forstærkningen. Derudover vil nogle af de udfordringer der optræder i udførelsesfasen pga. krav til et AKR-skadet bygværk blive belyst.

v/ Claus Pedersen, Rambøll og Ditte Elkjær, Sweco                                   
se præsentationen

 

Fortidsminder og Kulturarv

Fredede fortidsminder – herunder fredede broer – langs veje og jernbaner, kan give anledning til mange spørgsmål. Som broforvalter eller bygherrerepræsentant skal man kende sine pligter. Hvorfor skal vi bevare nogle af broerne? Hvad må man i det hele taget, hvis en bro er fredet? Hvem skal man spørge om lov? Og må man fjerne en fredet bro?

v/ Lars Bjarke Christensen, Slots- og Kulturstyrelsen                                  
se præsentationen

 

Renovering af fredet støbejernsbro, Frederiksbroen i Odense

I indlægget redegøres for samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen, udfordringer med udbud af en opgave med mange ubekendte, praktik og udfordringer under udførelsen, herunder arbejde med skrøbeligt støbejern, samt hvordan man spærrer en å og får løst de trafikale udfordringer på åen.

v/ Line Faxøe Enghave Lauridsen, Odense Kommune                                
se præsentationen

 

Eftermiddagens præsentationer:

 

Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris

Nordisk Vejforums danske udvalg “Broer og tunneler” uddeler Dansk Bro- og Tunnelpris.

 

Madsnedsundbroen

Per Aarsleff er pt. i gang med etablering af en ny Masnedsundbro samt jernbanedæmning på begge sider af broen i totalentreprise for Banedanmark. Den nye Masnedsundbro er en elementbro støbt i Polen og sejlet til Danmark, hvor den er monteret i løbet af 14 dage med en flydekran. Præsentationen vil komme ind på de udfordringer, der har været med at bygge broen samt de tilstødende jernbaneanlæg.

v/ Uwe Hess, Banedanmark, og Srirengan Thangarajah, Aarsleff                
se præsentationen

 

Broautoværn

Vejregelgruppen for Udstyr på veje og bygværker har revideret Håndbog for ”Vej- og Broautoværn” i 2018. Kriterier for opsætning og valg af funktionskrav samt beskrivelse i udbudsmateriale er udgangspunktet for den korrekte og gode løsning.

Roller for bygherre, entreprenør og producent i relation til byggevareforordningen skal være på plads for fuldendt dokumentation.

v/ Michael Aakjær, Vejdirektoratet                                                              
se præsentationen

 

Dybbølsbro – Luftrum bliver til bro

Kapacitetsproblemer på Dybbølsbro i København har medført, at arbejdet med at udfylde luftrummet mellem eksisterende vejbro og eksisterende stibro er igangsat. Udfyldningsbroen består af stålelementer, som monteres på de eksisterende broer. Arbejdet foregår hen over centrale jernbanespor nær Københavns Hovedbanegård og midt i et trafikalt knudepunkt.

Foredraget vil fokusere på baggrunden for projektet, design og fremstilling af stålelementer, montage og trafikale foranstaltninger.

v/ Anne Kongsfelt, Københavns Kommune og Jesper Boilesen, Aarsleff      
se præsentationen

 

”Byg en bro uden tegninger”

Bygge en bro uden tegninger?   Med baggrund i aktuelt gennemførte projekter præsenteres både de konkrete konstruktioner, tanker bag arbejdsproces og erfaringer indenfor dette nye felt: konstruktion baseret på 3D-model – ”tegningsfri konstruktion”.

v/ Øystein Ulvestad, Sweco, Norge                                                            
se præsentationen

 

Hålogaland broeventyr ”Fra design til færdiggørelse”

Hålogalandbroen, der blev åbnet ultimo 2018, kaldes ”den smukkeste bro i verden” af lokale beboere og ingeniørvirksomheder verden over. Broen krydser Rombaksfjordens 350 m dybe vand i Narvik kommune. Med en spændvidde på 1145 m reducerer Norges næst længste hængebro afstanden mellem Narvik og Bjervik med 18 km. Hålogalandsprojektet bestående af tunnel, vej og hængebro har kostet ca. 3 mia. NOK og har en samfundsværdi på over 4 mia. NOK - projektet er dermed et af Norges mest samfundsnyttige.

v/ Assad Jamal, COWI                                                                              
se præsentationen

 

 

Antal deltagere: 357

 

 

Ordstyrere, formiddag:

      Jens Cordius, Ringkøbing-Skjern Kommune

      Kasper F. Rasmussen, Jorton A/S

 

Ordstyrere, eftermiddag:

      Gunner Bardtrum, Banedanmark

      Rasmus Skifter Nyholm, Rambøll

 

 

Ajourført: 2019-04-02 / SGN