Dansk Brodag 2023

 

 

Dansk Brodag 2023 blev afholdt den 28. marts 2023 på Odeon, Odense.

 

Dagens indleder:          Torben Wiese, Foredragsholder og forfatter,
”Bryd vanen”

                                                                                        

Formiddagens tema:   Nye mål – nye vaner”

 

 

Hvor der foreligger en digital synopsis for præsentationen, er titlen link til denne.
Der er link til selve præsentationen efter foredragsholderens navn.

 

Formiddagens præsentationer:

 

Infrastrukturplan 2035 – også set med broøjne

Infrastrukturplanen 2035 har medført en omfattende udvidelse af aktivitetsniveauet på tværs af infrastrukturområdet, og Vejdirektoratet og Banedanmark står midt i at skulle op til mangedoble omfanget af anlægsaktiviteter, herunder konstruktionen af bygværker og broer. Banedanmark og Vejdirektoratet skal sikre gennemførelsen af disse projekter på korrekt vis. I præsentationen fortælles om omfanget af denne opgave og hvorledes denne gribes an, herunder hvilke krav der arbejdes med ift. klima og bæredygtighed.

v/ Jens Holmboe, Vejdirektoratet og Hakon Iversen, Banedanmark               se præsentationen

 

Minimering af broers CO2-aftryk i forbindelse med projekteringen v/ Helle

Brorådgiverne skal fremover minimere CO2-aftrykket for de broer de projekterer, samt kunne dokumentere dette i en CO2-redegørelse gennem alle projektfaser. Kommende revision af Projekteringsgrundlag for Broer kommer til at indeholder anvisninger til dette. Praktiske erfaringer med CO2 reducerende tiltag i projekteringen omtales.

v/ Christian von Scholten, Vejdirektoratet                                                    se præsentationen

 

Digitalisering af D&V / Virtuelle Inspektioner - Dronning Alexandrines Bro

Digitalisering af Drift og Vedligehold er et område med stort potentiale, og i de seneste år er det gået stærkt. Virtuelle inspektioner i en 3D-model genereret ud fra fotos taget af droner og Artificial Intelligence (AI) til skadesdetektering, er bl.a. nogle af de digitale løsninger, som Vejdirektoratet og COWI i dag samarbejder om på Dronning Alexandrines Bro. Digitaliseringen kan være med til at løse udfordringer ved visuelle eftersyn, som trafikale gener og svær tilgængelighed, og i flere tilfælde erstatte de traditionelle NDT-metoder til skadesvurdering.”

v/ Finn Jensen og Natasha Lykke Barnes, Cowi A/S                                    se præsentationen

 

Vurdering af revner i nye betonbygværker

Nye betonbygværker kan fremstå med revner allerede ved aflevering.

Hvordan kan det være? Skal man acceptere revner? Hvordan kan man registrere og overvåge konstaterede revner?

Indlægget omhandler ny vejledning ”Vurdering af revner i nye betonbygværker”. Vejledningen er udarbejdet som hjælp til at vurdere om revner og porer, der konstateres i forbindelse med afleveringen eller senere mangelgennemgang, ligger udenfor kravspecifikationerne i aftalegrundlaget.

v/ Hans Henrik Christensen, Rambøll                                                          se præsentationen

 

Eftermiddagens præsentationer:

 

Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris

Nordisk Vejforums danske netværk ”Broer og Tunneler”, IABSE Danmark samt Dansk Brodag uddeler Dansk Bro- og Tunnelpris.

 

Verdens vildeste brobyggere: Den store Bagedyst, bare med broer

Mød manden bag Verdens Vildeste Brobyggere, der fortæller om hvordan en cykelkonkurrence i Holland blev til ideen om en konkurrence, hvor kommende generationer af håndværkerlærlinge, ingeniør- og arkitekt­studerende kan bygge storslåede broer i et tværfagligt fællesskab.

En ny, stort anlagt brobygningskonkurrence, hvor 45 unge lærlinge, studerende og elever på tid dyster i at bygge spektakulære broer i beton, stål og træ. Med et Bagedysten-agtigt format inviterer vi publikum helt tæt på den nervepirrende kunst, som Danmark er førende i: at bygge broer.

v/ Michael Jeppesen, ”Verdens vildeste brobyggere” og
    Henning Peer Jensen, Rambøll                                                               se præsentationen

 

Fugtisoleringssystemer – Hvordan får man grønt lys?

Fugtisoleringer er komplekse systemer, der kræver stor viden og erfaring at arbejde med. Fugtisolering bliver ofte stopklods og konfliktskaber på både nyopførelser og broreparationer. Der er behov for et samarbejde, hvor både bygherrer, entreprenører, leverandører og rådgivere giver deres bidrag til en smidigere identifikation og accept af holdbare fugtisoleringssystemer til broer.

v/ Jørgen Højris Jensen, Rambøll                                                               se præsentationen

 

Vesterbro projektet. Udskiftning af bro over banen i midten af Aalborg by.

Vesterbro-broen fra 1931 over banen i indre by i Aalborg var udtjent og skulle udskiftes. At bryde en bro ned i trafikerede byer kan være en udfordring, ikke mindst med 30.000 daglige trafikanter på broen og en jernbane under broen. Indlægget omhandler nedbrydningen og opførelse af en ny bro i 2 etaper kombineret med renovering af 4.500m2 parkerings­kældre, som støder op til broen på begge sider.

Emnerne bygherreleverancer, tekniske detaljer fra udførelsen, håndtering af trafikken over og under broen samt adgange til lejligheder og butikker inde i byggepladsen vil blive berørt.

v/ Kim Brun Kristensen, Aalborg Kommune,

og Jesper Juel Pedersen, CG Jensen A/S                                                   se præsentationen

 

Datadrevet vedligehold og anvendelse af digital tvilling

Anlægsforvaltningen på Øresundsbroen har som mål at aflevere en holdbar bro til næste generation og at undgå øgning af vedligeholds­omkostninger med tiden. Det forudsætter, at vedligehold løbende må effektiviseres, og at der må anvendes smarte løsninger. Derfor er det valgt at anvende en vedligeholdsstrategi, der kaldes ”Smart Maintenance”, som baseres på datadrevne beslutninger, kollektive kompetencer, intern integration og ekstern integration.

v/ Bengt Hergart, Øresundsbron                                                                 se præsentationen

 

Slagelse Gangbro – elegant mødested og forbindelse

Slagelse gangbro er en ny passage over jernbanen ved Slagelse Station. Med sine 3 insektlignende ben, der tilsammen krydser seks elektrificerede jernbanespor, binder broen byen sammen. Den 15 meter høje og centralt placerede pylon med integreret LED-lys er allerede blevet et landemærke, og markerer flot det nye trafikale knudepunkt.

Brokonstruktionen er en trebenet kontinuert stålkassedrager, og design­mæssigt er de komplekse løsninger drevet af et ønske om enestående arkitektonisk udtryk, øget tilgængelighed samt fokus på miljø og bæredygtighed ved optimering af materialer og transport.

v/ Niels Askehave og Mikkel Rasmussen, HSM Industri A/S                         se præsentationen

 

 

Antal deltagere: 349

 

 

Ordstyrere, formiddag:

Otto Bach Ulstrup, Banedanmark og
Line Faxøe Enghave Lauridsen, Lifax Consult

Ordstyrere, eftermiddag:

      Gunner Bardtrum, Banedanmark og

      Jens Cordius, Ringkøbing-Skjern Kommune

 

Ajourført: 2023-03-28 / SGN