På denne hjemmeside vil der være mulighed for at se forskellige dokumenter, som vil fordre, at du har programmet Acrobat Reader. Dette kan f.eks. være dokumenter om præsentationer fra afholdte Danske Brodage. Har du ikke Acrobat Reader kan du down loade den gratis fra dette link:
Landets første støbejernsbro, Frederiksbroen i Odense.
Denne hjemmeside er oprettet i relation til afholdelse af arran-gementet Dansk Brodag – et non-profit arrangement. Siden er derfor oprettet med det primære mål at være informativ i denne henseende.