Dansk Brodag

Dansk Brodag 2024

         Den 9. april 2024, ODEON, Odense

 

         Programmet for 2024 foreligger ikke endnu.

         Det detaljerede program ventes præsenteret i februar 2024.

 

 

Den 9. april 2024 forventes godt 350 broteknikere fra brorådgivere, broforvaltere, undervisningsinstitutioner samt broentreprenører og –leverandører igen at mødes til Dansk Brodag.

 

Det vil i 2023 være 23. gang, at dette arrangement afholdes, og med baggrund i det store fremmøde siden starten i år 2000 kan vi konstatere, at Dansk Brodag er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed. På grund af en stadig stigende interesse for deltagelse blev der åbnet for et større antal deltagere i 2009 (se evt. Statistik andet sted på vor hjemmeside). Både i 2009 og 2010 nåede vi dog igen rammerne for, hvad ”vore” lokaler kunne rumme, så i 2011 flyttede vi Brodagen til Nyborg, med mulighed for endnu flere deltagere. I 2015 fik vi nye muligheder i Odense, så vi flyttede tilbage.

 

Som ved tidligere Brodage er der tale om et endagsmøde med flere korte indlæg om formiddagen - alle relateret til et tema. Formiddagens tema er endnu ikke fastlagt.

 

Efter frokosten vælges emnerne som en pose ”blandede bolsjer”, dvs. indlæg, der omhandler mange forskelligartede områder. Alle emner tager afsæt i de mange forslag, der er indhentet fra brointeresserede af enhver art.

 

Ud over det faglige indhold lægges der også vægt på det sociale samvær. Således er der afsat tid i løbet af dagen til en snak med gode kollegaer. Det kan bl.a. nævnes, at dagen afsluttes med en stående ”Gå hjem buffet”, hvor der vil være mulighed for en afsluttende snak. Programmet slutter, så alle kan nå at komme hjem i rimelig tid, uanset hvor de bor i landet.

 

 

Brodagen gennemføres som altid som et non-profit arrangement. Herved kan deltagerprisen holdes på et fornuftigt niveau inkluderende kaffe, frokost og "skrub af"-buffet. På selve dagen udleveres kompendiemateriale - et resume af dagens foredrag.

 

 

 

 

 

Ajourført: 2023-03-28 / SGN