Dansk Brodag

Om Dansk Brodag

Baggrund

 

Igennem en årrække diskuterede en række broingeniører fra den danske broverden en idé om at lave en faglig dansk konference, alene med fokus på broer og tunneler. Der afholdes i Danmark hvert år mange forskellige faglige konferencedage med fokus på trafik, veje, beton, stål m.m., hvor broer og tunneler indgår - men ingen selvstændig brokonference.

 

Det var lidt mærkeligt, at Danmark, som i årtusinder har været en nation af brobyggere, og som i dag hævder sig internationalt på dette felt, ikke tidligere har haft et fagligt ”mødested”.

Derudover havde man i vore skandinaviske nabolande med stor succes i årevis afholdt nationale faglige brokonferencer.

 

Det var derfor naturligt, at en række broingeniører i 1999 satte sig sammen for at planlægge den første danske brodag, som blev afholdt i april 2000 i Odense.

 

Brodagene har siden starten i 2000 været en succes. Dels målt på antallet af deltagere, som de seneste 10 år har været af størrelsen 300 - 400 - alle med tilknytning til den danske broverden - og dels målt på de evalueringer, som deltagerne afleverer efter konferencedagen.

 

I arrangementgruppen anser vi derfor nu Dansk Brodag som en fast årlig tradition. Fra start og frem til 2010 blev Dansk Brodag afholdt i Odense, og i perioden 2011 - 2014 i Nyborg. I 2015 vendte Dansk Brodag "hjem" til Odense.
Placeringen - såvel i Odense som i Nyborg - er valgt, fordi vi dermed kan afholde en faglig én-dags konference, hvor alle kan komme ud og hjem samme dag, uanset hvor i landet man måtte komme fra.

 

 

Arrangementet - selve dagen

 

Dansk Brodag afholdes altid ultimo marts/primo april måned.

 

Det er en tradition at bede en ”ekstern” være indleder til Brodagen. Indlederen gives meget frie hænder mht. indgangsvinkel til broerne: Politisk, æstetisk, provokatorisk - alt har ret.

 

Formiddagens program er bygget op om et tema. Temaer vælges fra år til år og kan spænde vidt. Eksempler fra tidligere år viser dette: "Broforvaltning", "Fugtisolering af broer", "Fodgængerbroer i det offentlige rum" og "Modernisering af infrastrukturen".

 

Eftermiddagens program er sammensat af "blandede bolsjer" - dvs. aktuelle præsentationer, som alle er relateret til broer, men som ikke nødvendigvis er knyttet til hverken formiddagens tema eller til hinanden.

 

Dansk Brodag er mere end blot at lytte. Der er åbent for spørgsmål og diskussion af alle præsentationer, og erfaringen har vist, at der sættes pris på tid til kollegiale samtaler og erfaringsudvekslinger - også under mere uformelle former. Dette ønske tilstræbes indfriet gennem passende pauser, der er indlagt i dagens to sessioner samt ved frokosten og ved den traditionelle, stående "gå hjem" buffet.

 

 

Arrangementsgruppen:

 

Arrangementgruppen består af lederne fra broafdelingerne hos betydelige broejere i Danmark, Banedanmark, Vejdirektoratet og kommuner samt repræsentanter fra de førende danske rådgivende ingeniørfirmaer og broentreprenører:

 

Ann Charlotte AdrianCG Jensenaca@cgjensen.dk
Rasmus BangVejdirektoratet, Skanderborgrba@vd.dk
Line Faxøe E. LauridsenOdense Kommunelfel@odense.dk
Gunner BardtrumBanedanmarkgoba@bane.dk
Jens CordiusRingkøbing-Skjern Kommunejens.cordius@rksk.dk
Nickolai Buus PetersenKaj Bech A/Snbk@kajbech.dk
Søren G. NielsenSweco A/Ssorengrubbe.nielsen@sweco.dk
Kasper Find RasmussenJortonkfr@jorton.dk
Jens SandagerCOWI, Lyngbyjes@cowi.dk
Rasmus Skifter NyholmRambøllrsn@ramboll.dk
Otto Bach UlstrupBanedanmark, Broer og Tunnelerobu@bane.dk
Vibeke WeganVejdirektoratet, Kbh.viw@vd.dk

 

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte de enkelte medlemmer direkte.

 

 

Et af principperne bag Dansk Brodag er, at det er et "non-profit"-arrangement. Dvs., at arrangementet økonomisk skal hvile i sig selv - arrangementgruppen forestår derfor alt arbejde på frivillig basis og betaler på linje med alle andre for deltagelse i arrangementet.

 

 

Tidligere medlemmer af arrangementgruppen:

 

Følgende personer har tidligere deltaget i Arrangementgruppens arbejde:


Ali HassanChristiansen & Essenbæk2022 - 2022
Maria Hesselbjerg JensenAarsleff2016 - 2021
Karsten NormandArkil / KNormand2019 - 2020
Allan HøjgaardVejdirektoratet2013 - 2020
Karsten PetersenOC & KS, Brøndby2000 - 2018
Rasmus WalterRambøll2015 - 2018
Peter VilstrupJorton A/S2008 - 2016
Kim GrarupHerning Kommune2012 - 2016
Helle SmidtNæstved Kommune2010 - 2014
Lars ThorbekRambøll2011 - 2014
Jørn LauridsenVejdirektoratet, Kbh.2000 - 2011
Holger DuusSønderborg Kommune2009 - 2011
Ib EnevoldsenRambøll2003 - 2010
Aage EdslevRudersdal Kommune2008 - 2009
John BjerrumVejdirektoratet2000 - 2008
Lasse LøvgreenMT Højgaard A/S2005 - 2007
Arne MølgaardVejle Kommune, Teknisk Forvaltning, Vejle2000 - 2006
Hans Junker HansenÅrhus Amt, Veje og Trafik, Århus2000 - 2006
Peter ReinholdtCOWI, Lyngby2000 - 2005
Poul HededalRamboll2000 - 2002

 

 

 

 

 

 

Ajourført: 2023-10-05//SGN