Dansk Bro- og Tunnelpris

De danske repræsentanter i Nordisk Vejteknisk Forbund (NVF), Udvalg 32, ”Broer og Tunneler” uddeler årligt en dansk Bro- og Tunnelpris.

Hovedformålet med uddeling af den danske Bro- og Tunnelpris er aktivt at medvirke til at stimulere og udvikle det faglige miljø indenfor bro- og tunnelbyggeriet i Danmark.

Herudover er det formålet, at prisen om muligt skal medvirke til at unge mennesker får et større kendskab til og interesse for bro- og tunnelbyggeriets fagområde.

Endelig er det målet at modtagere af den Danske Bro- og Tunnelpris kan kandidere til den Nordiske Bro- og Tunnelpris - når denne uddeles af det nordiske udvalg 32.

Prisen uddeles som et rejsestipendiat til en værdi af DKK 20.000,-.

Uddelingen sker på Dansk Brodag, der er en af de faste sponsorer til prisen.

Efter rejsen bør prismodtageren bl.a. udarbejde en kort rejsebeskrivelse med tilhørende billeder og sende dette til NVF Udvalg 32 samt Dansk Brodag. Dette vil blive anvendt i forbindelse med følgende års prisuddeling.

Vil du vide mere om den danske Bro- og Tunnelpris – om hvem, der kan deltage, kriterier herfor, nominering m.m. - kan du læse her: Om dansk Bro- og Tunnelpris

Har du lyst til at foreslå en ny modtager af prisen, bedes du anvende følgende skabelon til indstillingen: Forslag til prismodtager - skabelon

Her kan du se, hvem der tidligere har modtaget prisen: Tidligere modtagere

Ajourført: 2018-01-16 / SGN