Dansk Bro- og Tunnelpris

De danske medlemmer i Nordisk Vejforum (NVF)´s danske netværk for Broer, bestyrelsen for IABSE Danmark samt Dansk Brodag uddeler normalt årligt en dansk Bro- og Tunnelpris.

Hovedformålet med uddeling af den danske Bro- og Tunnelpris er aktivt at medvirke til at stimulere og udvikle det faglige miljø indenfor bro- og tunnelbyggeriet i Danmark.

Herudover er det formålet, at prisen om muligt skal medvirke til at unge mennesker får et større kendskab til og interesse for bro- og tunnelbyggeriets fagområde.

Prisen uddeles som et rejsestipendium til en værdi af DKK 20.000,-.

Uddelingen sker på Dansk Brodag, der er en af de faste sponsorer til prisen.

Efter rejsen bør prismodtageren bl.a. udarbejde en kort rejsebeskrivelse med tilhørende billeder og sende dette til NVF samt Dansk Brodag. Dette vil blive publiceret i programmet for næste års brodag.

Vil du vide mere om den danske Bro- og Tunnelpris - om hvem, der kan deltage, kriterier herfor, nominering m.m. - kan du læse her: Om dansk Bro- og Tunnelpris

Har du lyst til at foreslå en ny modtager af prisen, bedes du anvende følgende skabelon til indstillingen: Forslag til prismodtager - skabelon
Forslag indsendes til: Julie Bastholm Bernth, Banedanmark,
jbtb@bane.dk

Her kan du se, hvem der tidligere har modtaget prisen: Tidligere modtagere

Ajourført: 2022-11-22 / SGN