Dansk Brodag 2005 Dansk Brodag

Tidligere præsentationer på Dansk Brodag

Baggrund

 

Alle præsentationer fra tidligere Brodage fremgår af programmet for hvert enkelt års brodag (se ”Tidligere Brodag).

 

For de præsentationer, der foreligger Synopsis for, er der – i årsprogrammet – angivet link til denne.

 

Ønskes mere detaljeret information eller materiale fra enkelte præsentationer henvises til foredragsholderen, som også er anført i programmerne.

 

 

 

 

 

Ajourført: 2006-01-08/SGN