Udskriv side Udskriv

Velkommen til
Dansk Brodags hjemmeside

Dansk Brodag – stedet, hvor den danske brobranche mødes.

Dansk Brodag afholdes en gang om året som et en-dags arrangement. Brodagen afholdes
i Odense, hvorved der er let adgang fra hele landet - med tog, bil eller bus.

Brodagen giver bl.a. mulighed for at høre spændende præsentationer, at blive
inspireret, at mødes og diskutere med kolleger og samarbejdspartnere fra hele landet
og at udveksle erfaringer og meninger om mangt og meget indenfor området.

Dansk Brodag har været afholdt siden 2000, og deltagerantallet er steget fra ca. 200 til ca. 400.
Deltagerkredsen spænder vidt over landet og indgangsvinkel til broområdet: stat,
kommuner, rådgivere, entreprenører, arkitekter, uddannelsesinstitutioner,
leverandører m.m.

Læs mere om baggrund, kommende og tidligere Danske Brodage på denne hjemmeside
- se indhold til venstre.

Skulle du have kommentarer til denne hjemmeside eller selve arrangementet, er du altid
velkommen til at kontakte en person fra arrangementgruppen - f.eks. via en e-mail.
Kontaktpersoner finder du under "Kontakt" - se øverst.