Dansk Brodag

Studerende på Dansk Brodag – mulighed for friplads

Baggrund

 

Dansk Brodag er et arrangement, der som målgruppe har den danske brobranche: Broejere (stat, bane, kommuner), rådgivere, entreprenører, arkitekter, leverandører, udannelsesinstitutioner m.v. – herunder naturligvis også de studerende.

 

Du kan læse mere om Dansk Brodag andetsteds på dette site, men kort fortalt:

 

Brodagen afholdes hvert år sidst i marts eller først i april.

Fra år til år er emnerne forskellige. Vi har normalt et tema om formiddagen (3 -5 indlæg) og ”blandede drops” om eftermiddagen, og hér kan emnerne være meget spredt.

 

De senere år har mere end 400 personer fra hele landet deltaget i Brodagen.
Da der – forståeligt nok, det koster godt 1000 kr. at deltage – ikke har været så mange studerende blandt deltagerne, har vi i Arrangementgruppen besluttet at udbyde et mindre antal fripladser til studerende. Beslutningen skal bl.a. ses i lyset af, at studerende med relation til broer og tunneler er en del af den kommende danske broverden.

 

 

Kriterier for tildeling af fribillet

 

Der er ikke mange kriterier at opfylde for at komme i betragtning til en friplads. Du skal blot være studerende, og deltagelse i Dansk Brodag skal kunne begrundes i relation til din uddannelse.

 

Der er principielt åbent for en bred vifte af studerende, og dermed ikke forbehold f.eks. for specielle uddannelsesretninger, uddannelser eller hvor langt du er i forløbet.

 

Tildelingen sker som udgangspunkt efter ”først til mølle”-princippet.

 

 

Gratis deltagelse - hvordan

 

Hvis du er interesseret i at opnå en fribillet til Dansk Brodag skal du gøre følgende:

 

Skriv en kort ansøgning. I ansøgningen bør du redegøre for din baggrund og årsagen til, at du gerne vil deltage.

 

Det vil være en god ide, om din ansøgning indeholder angivelse af den uddannelse, du er i gang med, hvor i forløbet du er og f.eks. information om det projekt el.lign., du arbejder med. Husk også at angive dit navn, adresse og en e-mail-adresse.

 

Ansøgningen bør svare til ½ - 1 A4-side.

 

Send ansøgning til:

Carsten Bredahl Nielsen         VEJ-EU, cbr@vd.dk                

 

 

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte et medlem af Arrangementgruppen, hvis du vil vide mere, før du sender din ansøgning (se evt. Kontakt)

 

Arrangementgruppen forbeholder sig ret til at vurdere, hvorvidt en ansøgning falder inden for intentionerne og til at begrænse antallet af tildelte fripladser.

 

 

 

 

 

 

Ajourført: 2014-04-01 / SGN